Info Leiders - VV Bennekom

Info Leiders

Info Leiders

Praktische informatie leiders

 

Je bent leider van een jeugdteam, heel leuk, maar bij wie moet ik zijn voor wat, waar staan de spullen, wanneer trainen we, etc, etc. Met deze pagina proberen we veel van die vragen te beantwoorden. Mocht je toch nog aanvullende vragen hebben, dan kan je altijd bij de coördinator van je leeftijdscategorie terecht.

Trainen

Trainingsschema
Voor alle teams van VVB is er een trainingsmogelijkheid op de velden. Het schema en contactgegevens (als je iets wil vragen of aanpassen) is hier te raadplegen.

Voetbalacademie
We zijn een aantal jaar geleden een traject gestart om zo veel mogelijk teams van vv Bennekom een training vanuit de club aan te bieden. Dit gebeurt via de voetbalacademie. In beginsel verwachten we dat alle teams die hiervoor in aanmerking komen deelnemen aan de aan de academie. Voortbouwend op de ervaringen van de afgelopen seizoenen voorziet de academie dit jaar in trainingen voor de volgende teams:

  • O10 en jonger draait volledig mee in academie (2x per week)
  • O11 breedtesport ook 2x per week academie
  • O12/O13 breedtesport 1x per week academie, 1x per week zelf trainen

 

Contactpersoon voor de voetbalacademie is Maarten Rensing; nadere informatie volgt spoedig.

Materialen:
Alle teams krijgen de beschikking over een set wedstrijdtenues, een tas, een set trainingsballen en twee wedstrijdballen. De spullen worden centraal uitgereikt aan de teamleider, die tekent voor ontvangst. Daarbij ontvangt de leider ook een sleutel voor een ballenhok waarin de trainingsballen opgeslagen kunnen worden. Met ingang van dit seizoen beschikt ieder team over zijn eigen ballenhok.

Ruilen van de kleding is mogelijk. Ook dit loopt via de leider/trainer. Anders dan in andere jaren is er geen vast omruilmoment; in plaats daarvan stuurt de trainer/leider een mailtje aan materiaalbeheer@vvbennekom.nl (= Erik van de Pol en consorten). Vervolgens neemt een van de mensen van materiaalbeheer contact op om een afspraak te maken voor het omruilen van de kleding.

Aanvragen van een tas met uittenues gaat op dezelfde manier: via een mailtje aan materiaalbeheer@vvbennekom.nl. Dit moet minimaal drie dagen voor de wedstrijddag zodat de mensen van materiaalbeheer tijd hebben om het verzoek af te handelen en de kleding uit te reiken (dus: als je speelt op zaterdag, dan uiterlijk dinsdag aanvragen).

 

Kleedkamers

Er is aan alle teams een kleedkamer toegewezen, de trainer/leider kan daar ook een sleutel van ophalen. Hiervoor wordt een borg gevraagd van 10 euro per sleutel.


Wedstrijden


Op de website, in de diverse apps is het wedstrijdprogramma van jouw team te raadplegen. De competitie wordt geregeld door het wedstrijdsecretariaat:
telefoon: 0318-416111 (alleen op zaterdag)
mobiel: 06-24213075 ('s avonds & zaterdag)
email: wedstrijdsecretariaat@vvbennekom.nl

Vanaf leeftijdscategorie O13 en ouder zijn de spelerspassen verplicht. De passen moeten voorzien zijn van een goed gelijkende foto. Spelers kunnen zelf een foto (in jpg format) uploaden. Dit gaat via de voetbal.nl app, merk op dat het emailadres van het inlogaccount identiek moet zijn aan het adres waarmee de speler bekend is bij de KNVB (dus zoals het in SportLink staat). Desgewenst zijn aanwijzingen beschikbaar via de KNVB website, uploaden van de foto’s moet voor 1 oktober gedaan zijn.

Mocht het eigenhandig uploaden van de foto’s niet goed gaan, dan is Plan B om een eigen foto te mailen aan wedstrijdsecretariaat@vvbennekom.nl. Zorgt het wedstrijdsecretariaat er voor dat ehet in orde komt.

Afgelastingen

De vraag gaat de wedstrijd door is simpel te beantwoorden. Staat de afgelasting niet op de site van vv Bennekom of in 1 van de genoemde apps, dan gaat de wedstrijd door. Wordt de wedstrijd nog afgelast is moeilijker te beantwoorden. Uitgangspunt is dat er bij voorkeur gespeeld wordt en er dus ook als er nog een (kleine)  kans bestaat dat wedstrijd door kan gaan er gewacht wordt met het afgelasten. We hebben nu ook 4 kunstgrasvelden, dus veel wedstrijden kunnen doorgaan, alleen extreme weersomstandigheden zijn dan aanleiding tot afgelasten.

Verplaatsen Wedstrijden

Mocht je een wedstijd willen verplaatsen dan kun je hier zien hoe dat in zijn werk gaat en welke regels gehanteerd worden. Uitgangspunt is dat de leider zelf in contact treedt met de leider van de tegenstander en in overleg een nieuwe datum voorstelt. Die nieuwe datum moet vervolgens doorgegeven worden aan het wedstrijdsecretariaat, die de wijziging doorgeven aan de KNVB.

 

Wedstrijdkleding

Alle spelers krijgen een wedstrijdtenue wordt uitgereikt via teamleider.

 

Scheidsrechters/spelbegeleiders

Er is een groep vrijwilligers die wedstrijden fluit, die groep is echter niet groot genoeg om alle wedstrijden te bemensen. Oudere jeugd fluit daarom ook bij jongere jeugd (O19 bij O13, O17 bij O11). Hiermee wordt niet alleen de club gediend, vaak blijkt het leuk om te doen en leerzaam bovendien. De leiders van de oudere teams spelen een belangrijke rol in het enthousiasmeren van de jeugdscheidsrechters; goed voorbeeld doet in dit geval volgen.

Ongetwijfeld zal het gebeuren dat een jeugdscheidsrechter onverhoopt een foute beslissing neemt. In dat geval vragen we de jeugdleiders van betrokken teams, hoe moeilijk ook, om deze beslissing te accepteren en de situatie niet te laten escaleren. Ook richting tegenstander. Tijdens de wedstrijd verdient de jeugdscheidsrechter onvoorwaardelijke steun, op die manier winnen de jongens en meiden aan vertrouwen. Achter is feedback uiteraard mogelijk, constructief en in alle rust.

Vrijwilliger fluiten is niet vrijblijvend, de teams rekenen erop. Mocht het onverhoopt gebeuren dat een jeugdscheidsrechter door omstandigheden toch niet komt opdagen, dan zal een van de ouders namens het thuisspelende team de fluit ter hand moeten nemen. Dit geldt ook voor de bekerwedstrijden; het vrijwilliger fluiten gaat pas in bij de start van de reguliere competitie.

Je kunt op de website en op de clubapp bij jouw wedstrijd zien of je een scheidsrechter hebt.
Daarnaast zal vanuit de club een schema komen dat oudere jeugd bij jongere jeugd gaat fluiten (competitie niet de beker)

 

Spelersbeoordelingen, teamindeling

Met bijna 1000 jeugdleden is het maken van een goede teamindeling elk jaar weer een uitdaging. Deze klus wordt geklaard door de mensen van scouting en de lijncoordinatoren, waar nodig in samenspraak met het Hoofd Jeugdopleiding. De club hanteert hierin een transparant proces dat staat beschreven op de website van de club Dit betreft de tekst voor het seizoen 2019-2020, deze wordt nog geactualiseerd voor het nieuwe seizoen.

Kantinedienst

Ouders van de jongste jeugd (O13 en jonger) worden uitgenodigd om 1 of 2 keer per jaar een paar uur kantinedienst te draaien op zaterdagochtend. Deze hulp is onmisbaar. Hiertoe wordt een schema opgesteld, waarop staat welk team wanneer aan de beurt is. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met het speelschema, zodat je je eigen kids aan het werk kunt zien. Het is bedoeling dat ouders onderling binnen het team regelen wie de honneurs waar neemt. Let op: Teams komen elk half jaar meerdere keren aan de beurt, maar bij een goede verdeling over het team is de ‘last’ per ouder zeer beperkt.

Pupil van de Week

JO11, MO10 en MO11. Uitnodigingen voor deze glorieuze functie lopen via de JO11 coördinator.

 

Voetbal Apps

Voor je team kan je op diverse plaatsen digitale informatie halen voor je team.

1) Voetbal.nl app
De algemene app vanuit de sportlink/knvb ook hier is registratie en lidmaatschap voor nodig net zo als de wedstrijdzaken app. veelgestelde vragen

2) Wedstrijdzaken App KNVB
Met deze app kan de teamleider het wedstrijdformulier invullen en informatie over de komende wedstrijd zien. Afgelastingen etc. Hij is minder handig voor overzicht van poule etc.
Veel gestelde vragen en meer informatie over de werking
Alvast 2 tips:
a)) Registeren voor de app moet met e-mail adres dat bekend is in sportlink (en je moet dus lid zijn van vv Bennekom)
b) Je moet als teamleider in sportlink staan bij je team om het wedstrijdformulier te kunnen invullen
contact: wedstrijdsecretariaat@vvbennekom.nl als er zaken aangepast moeten worden


Sponsoring

Mocht je een sponsor weten of zelf willen zoeken voor je team, dan is dit veelal mogelijk. Hiervoor hebben we als vereniging een aantal spelregels met elkaar afgesproken. Deze hebben onder andere betrekking op  uniformiteit binnen de club en met afspraken met leveranciers / andere sponsoren. Dit houdt in dat de sponsoring te allen tijde via de vereniging zal moeten gaan.

 

Onze Sponsorcommissie kijkt graag samen met jou naar de mogelijkheden voor jouw team. Zij zijn te bereiken via sponsorcommissie@vvbennekom.nl.

Informatie


Voor verdere vragen of informatie is de coördinator van jouw leeftijdscategorie het eerste aanspreekpunt. Een overzicht van de coördinatoren is te vinden op de website van de club.

 

  1. De volgende pagina’s bevatten wat praktische richtlijnen zoals ze ook staan in het jeugdbeleidsplan van vv Bennekom. Maar om bovenste verhaal niet te lang te maken zijn ze apart opgenomen.

 

 

INVALLEN IN ANDERE TEAMS

 

Elk team binnen Bennekom heeft de verplichting om tijdens competitiewedstrijden en vooraf afgesproken oefenwedstrijden met voldoende spelers te beginnen om de wedstrijd, inclusief calamiteiten, uit te kunnen spelen.

Afzeggen zijn niet acceptabel aangezien er of boetes vanuit de KNVB worden opgelegd dan wel imagoschade optreedt bij onzorgvuldige/late afmelding. Verplichtingen dienen te worden nagekomen.

Wanneer de groep spelers te klein wordt om dit verantwoord te kunnen doen kan er een beroep worden gedaan op andere teams om spelers te "lenen".

Dit "lenen" gebeurt binnen Bennekom onder de volgende voorwaarden en ook volgorde;

  1. De betrokken leider/trainer wordt op voorhand geïnformeerd en is akkoord.
  2. De betrokken speler is akkoord
  3. Er wordt moeite gedaan om de “invallende” speler ook de wedstrijd bij zijn eigen team te laten spelen
  4. De "vragende " leider/trainer is verantwoordelijk voor de spelerspas (niet meer van toepassing)
  5. Als speler op die speeldag niet in zijn eigen team speelt, dan krijgt hij minimaal een halve wedstrijd speeltijd (blessures daargelaten)

Wanneer het "lenen" een verzoek op structurele basis wordt dient de "vragende" leider/trainer hiertoe contact op te nemen met de HJO/TM of de betreffende lijncoördinator om een langduriger invallen te bespreken met de betrokken partijen (speler/ouders/andere leiders-trainers) en eventueel vast te leggen in de elftalindelingen.

SELECTIE


Bij selectie gelden daarnaast nog de volgende uitgangspunten:

* Het spelen in een selectieteam betekent impliciet ook akkoord te zijn met invallen in andere selectieteams.

* Trainer-Teamleider zijn van een selectieteam betekent impliciet ook akkoord te zijn met het afstaan van spelers aan hogere selectieteams.

Mocht een leider vinden dat de belangen van zijn team onevenredig in gedrang komen kan hij altijd een beroep doen op de verantwoordelijk persoon van de TC.

 

 

OVERGANG NAAR ANDER TEAM

Hoewel het streven is dat een speler het seizoen in zijn eigen team begint en afmaakt zijn er diverse omstandigheden denkbaar dat er toch gedurende het seizoen een overstap wordt gemaakt naar een ander team.

Mocht dat het geval zijn dan gelden de volgende uitgangspunten.

* De vragende partij neemt contact op met verantwoordelijke persoon van scouting en/of Lijncoördinator afhankelijk van tussen welke teams de overgang moet plaatsvinden. Dat is altijd eerste stap, het is niet toegestaan om scouting/LC met een eindresultaat te confronteren, ook is de afspraak dat spelers niet direct worden benaderd voordat leider van desbetreffende team op de hoogte is.

* Er vind overleg plaats met betrokken speler/ouders/leiders/Scouting en/of LC

* Bij geen overeenstemming kan TJC en/of HLC betrokken worden in het proces

MEETRAINEN IN ANDER TEAM

Het meetrainen in een andere team is altijd mogelijk als leiders van beide teams daar expliciet akkoord mee zijn.

 

TEAMMUTATIE O.B.V. CALAMITEIT

Spelplezier en voetbalontwikkeling zijn de rode draden waarlangs de teamindelingen worden gemaakt. Dit ontslaat niemand, ook jeugdspelers, niet van de verplichting dat een ieder daarin ook zijn eigen steentje moet bijdragen.

Onaangepast gedrag (strijdig met algemene normen en waarden) van een teamlid (leider/trainer/speler) is niet acceptabel.

Indien, op basis van eigen observatie en/of aanwijzingen van anderen, dergelijk onaangepast gedrag wordt waargenomen zal de HJO/TJC en/of de betreffende lijn coördinator contact opnemen met het betrokken team en zijn waarnemingen delen.

Dit kan (na onderzoek) resulteren voor 1 of meerdere teamleden

* in een (tijdelijke) schorsing namens de vereniging

* een verzoek om verantwoordelijkheden neer te leggen of anders in te delen binnen het team

* een mutatie van de speler naar een ander team

Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke beslissing wordt genomen in het belang van de vereniging en dat er geen toestemming benodigd is vanuit de betrokken partij om e.e.a. uit te voeren.

Het bestuurslid Jeugdvoetbal zal worden geïnformeerd over de calamiteit en de uiteindelijke besluitvorming door de HJO/TJC en/of HLC.

 

 

GEDRAGSREGELS

Kernwoorden: plezier èn duidelijke gedragsregels waar bij overtreding sancties kunnen volgen. De gedragscode geldt voor alle leden; we onderscheiden daarbij Algemene Gedragsregels en Doelgroeps- Gedragsregels (bijvoorbeeld spelers of begeleiders).

De doelstelling binnen de vereniging is om alle leden zich binnen hun persoonlijke mogelijkheden en met enthousiasme, ontspanning en plezier te laten ontwikkelen.

Zowel qua voetbal als qua verenigingsgevoel (sociaal/ vrijwilligerswerk). Gedragsregels gelden voor iedereen die lid is of lid wil worden als speler, trainer, begeleider of vrijwilliger, hetgeen ook voor de ouders dan wel de verzorgers van betrokkenen geldt.

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN:

* We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.

* We blijven sportief, ook als anderen dat niet zijn en respecteren de scheidsrechter en vlaggenisten, ook als deze fouten maken.

* Voor wat het sportcomplex betreft ruimen we onze rommel zelf op en desnoods ook die vaneen ander, als we dat zien. We geven zèlf het juiste voorbeeld en spreken de ander (vriendelijk) aan op zijn rommelige gedrag.

* We nemen geen aarde- of glaswerk mee naar buiten, met uitzondering van het terras, wat we na afloop of vertrek van dat terras weer zelf opruimen.

* We steken niet via de velden over.

* Voetbalschoenen nemen we niet mee in de kantine.

* Onze tassen plaatsen we in de daarvoor bestemde rekken

* Fietsen en brommers parkeren we in de daarvoor bestemde fietsenstalling.

* De toegang van het sportpark houden we in verband met de veiligheid altijd vrij.

VOOR SPELERS GELDT:

* Dat ze belang hechten aan teamgeest

* Dat ze trainen en wedstrijden spelen waarbij ze bij afwezigheid tijdig bij trainer of begeleiding afmelden

* Dat ze voor de training 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn

* Dat ze tijdens trainingen geen Bennekom-wedstrijdtenue dragen

* Dat ze materialen conform de aanwijzingen beheren en na afloop weer netjes opruimen

* Dat ze de kleedkamers netjes en verzorgd achterlaten

VOOR DE BEGELEIDERS GELDT:

* Dat zij een voorbeeldfunctie hebben

* Zij letten op woordgebruik, onder andere richting spelers, ouders/ verzorgers, scheidsrechters, grensrechters èn tegenstanders.

* Zij zelf óók op tijd zijn

* Dat zij de tegenpartij ontvangen, zowel de begeleiders als de scheidsrechter(s)

* Dat zij toezicht houden in de kleedkamers en zorgen dat deze altijd netjes achter worden gelaten

* Dat zij verantwoordelijk zijn voor het wedstrijdmateriaal zoals kleding, ballen en waterzak

* Zij regelen het vervoer naar uitwedstrijden

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!