Proces teamindeling

Proces teamindeling 2019

Elk jaar is de teamindeling een hele klus. Alle 800+ jeugdleden van VV Bennekom een goed plekje gegeven is geen eenvoudige zaak. Voetbal is emotie en teamindeling daarom ook. We doen onze uiterste best het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken en volgen daarbij een heldere lijn. Deze lijn staat hieronder beschreven.

Wie doen de teamindeling?

  1. Selectie teams: Deze indeling wordt gedaan door scoutingcommissie.
  2. Breedtesport teams en alle andere teams: Dit wordt gedaan door de lijncoördinatoren in overleg met scouting, en met inbreng vanuit de leiders.

Wat is de teamgrootte?

Per leeftijdsklasse zijn er verschillende uitgangspunten voor teamgroottes. Uiteraard heeft dat te maken met verschil 7-tal, 11-tal maar ook met de ervaring dat er in hogere leeftijdsklasse meer blessures en afwezigheid is. Onderstaand zijn de richtlijnen waarbinnen de coördinatoren de indelingen doen, afwijkingen van de richtlijnen zal alleen in overleg met leider(s) gebeuren.

Leeftijdsklasse min max

O19 14 17

O17 14 17

O15 14 17

O14 14 17

O13 14 16 of 9 11

O12 14 16 of 9 11

O11 9 11

O10 7 9

O9 7 9

O8 7 9

 

Tijdpad teamindeling

December/Januari: Leiders leveren bij de scouting een lijst potentiële kandidaten aan voor de selectie. Scouting gaat met die lijst aan de slag, naast hun eigen observaties en tips die ze krijgen. Ze bezoeken wedstrijden van diverse teams om een beeld te krijgen van de kandidaten die nog niet bij de selectie zitten. Alle kandidaten die worden voorgedragen worden ook bekeken, vaak meer dan 1 keer. Dat is niet altijd even zichtbaar, maar we garanderen dat dit echt gebeurt.

Maart: Snuffelstages, op uitnodiging van scouting.

Maart: Leiders en keeperstrainers ontvangen beoordelingsformulier.

April: Leiders en keeperstrainers vullen de beoordelingsformulieren in en leveren deze uiterlijk 11 mei in bij de lijncoordinator. De lijncoordinator maakt een overzicht per leeftijdsklasse en levert dat aan bij de hoofdlijncoordinator.

22 mei 2019: Lijncoördinatoren ontvangen verzamellijsten van hun leeftijdsklasse

April/Mei: In deze periode vinden er diverse selectiemomenten plaats, datum en activiteit kunnen per leeftijdsklasse verschillen. Denk daarbij aan testwedstrijden, uitnodigingen voor selectietrainingen voor spelers die daar nog niet bij zaten enz.

1 juni 2019: Sluiting voorinschrijving voor seizoen 2019-2020. Nieuwe leden die zich aanmelden vóór deze datum hebben de zekerheid dat ze worden meegenomen in de reguliere teamindeling die op 23 juni wordt bekend gemaakt; nieuwe leden die zich aanmelden ná deze datum kunnen gewoon voetballen bij VV Bennekom, maar worden normaliter pas eind augustus ingedeeld in een team.

2 juni – 15 juni 2019: Afronden voorlopige indeling selectieteams en breedtesport teams, inclusief suggestie voor beoogde leiders en trainers. Waar nodig/gewenst vindt afstemming plaats tussen coördinatoren en scouting.

15 juni 2018: Sluiten overschrijving KNVB

19 juni 2018: Indelingsvergadering breedteteams. Op deze avond presenteren de lijncoördinatoren de concept indeling aan oude en nieuwe leiders voor een controle op vergissingen en onlogische keuzes. Het geraamte van de indeling blijft normaliter overeind, op het niveau van individuen zijn echter nog wel degelijk verschuivingen mogelijk.

Zondag 23 juni 2019: Publicatie van teamindeling 2019-2020 op de website van VV Bennekom.

24 juni – 31 augustus 2018: Inventarisatie nagekomen aanmeldingen. De ervaring leert dat er in de periode tot begin september (start competitie) altijd nog wel een aantal nieuwe aanmeldingen is bij de club, soms ook afmeldingen. Deze worden gedurende deze periode verzameld en in de eerste week na de zomervakantie ingedeeld, al dan niet na een proeftraining met de eigen leeftijdscategorie. Daarna is de indeling voor het seizoen 2019-2020 definitief.

Week van 2-6 september 2019: Startbijeenkomst voor verschillende leeftijdscategorieën.

Na 31 augustus: Aanmeldingen na 31 augustus worden niet direct in een team ingedeeld, maar op een wachtlijst geplaatst en in de gelegenheid gesteld om tot de winterstop tegen gereduceerd tarief mee te trainen met de voetbalacademie. Begin januari worden de aanmeldingen geïnventariseerd en bij voldoende plek ingedeeld in de teams. Daarbij wordt rekening gehouden met de speelsterkte van een speler en het moment van aanmelden. Zo er vanuit een team dringend behoefte is aan versterking, dan kan een nieuwe speler op initiatief van de scout/coördinator versneld worden ingedeeld.  

 

Bennekom, 5 februari 2019

Rik Gerritsen (Hoofd Jeugdopleidingen)

Hans van de Wal (Hoofd Lijncoordinator)

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!