Proces teamindeling - VV Bennekom

Proces teamindeling

Proces teamindeling

Proces teamindeling

Na twee voetbalseizoenen die werden onderbroken door Corona, is het een feest dat in het seizoen 2022/23 de spelers weer zonder beperkingen kunnen trainen en voetballen. Dat geeft een boel leven op het sportpart. Natuurlijk loopt het bij het ene team soepeler dan bij het andere en zijn er helaas ook vrij veel afgelastingen voor verschillende teams. We hebben enorm veel waardering voor de inzet van alle trainers en andere vrijwilligers die week in week uit naar de Eikelhof komen om ervoor te zorgen dat iedere speler, jong en oud, kan blijven genieten van het spelletje waar we met z’n allen zo dol op zijn.

Wij gaan mee in dat optimisme, en pakken daarmee ook weer het jaarlijkse beoordelingsproces op, dat leidt tot de teamindeling voor het volgende seizoen. De bedoeling van dit proces is dat iedere speler ook volgend seizoen speelt in de omstandigheden waar hij of zij het meeste plezier aan beleeft. Voor de één is dat gezellig voetballen met vrienden of vriendinnen, terwijl de ander stiekem droomt van een bestaan als topvoetballer en alles daarvoor opzij wil zetten. Om aan alle wensen en dromen zoveel mogelijk tegemoet te komen, doorlopen we jaarlijks dit zorgvuldige proces. We doen daarbij onze uiterste best het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken en volgen daarbij een heldere lijn. Deze lijn staat hieronder beschreven.

Wie doen de teamindeling?

1. Selectie teams: Deze indeling wordt gedaan door de scoutingcommissie. 2. Breedtesport teams en alle andere teams: Dit wordt gedaan door de

lijncoördinatoren in overleg met scouting, en met inbreng vanuit de leiders.

Wat is de teamgrootte?

Per leeftijdsklasse zijn er verschillende uitgangspunten voor teamgroottes. Uiteraard heeft dat te maken met het aantal spelers (m/v), maar ook met de ervaring dat er in hogere leeftijdsklasse meer blessures en afwezigheid is. Onderstaand zijn de richtlijnen waarbinnen de coördinatoren de indelingen doen.

Leeftijdsklasse Minimum Maximum O19 14 17
O17 14 17
O16 14 17

O15 14 16 O14 14 16 O13 13 15 O12 9 11 O11 9 11 O10 7 9 O9 7 9 O8 7 9 FIFA/Bambino - -

De aantallen zijn identiek voor jongens- en meidenteams, afwijken van de richtlijnen zal alleen in overleg met leider(s) gebeuren. Vanwege het lagere aantal speelsters in de meidenafdeling is de flexibiliteit om te schuiven vaak minder groot, waardoor afwijkingen van de richtlijnen hierboven daar relatief vaker aan de orde zullen zijn.

Tijdpad teamindeling

Januari: Alle leiders en trainers ontvangen het Talentinventarisatie-formulier. Aan de hand van dit formulier kunnen leiders/trainers spelers die zij selectiewaardig (bovengemiddeld talentvol) vinden onder de aandacht brengen van de scouting. In deze fase wordt dus niet iedere speler beoordeeld, maar worden slechts spelers die er bovenuit steken aangedragen. De scouting zal aan de hand van de ingestuurde formulieren de aangedragen spelers observeren bij trainingen en wedstrijden, en op basis daarvan besluiten of spelers worden uitgenodigd om mee te trainen met een selectieteam. Dit zal altijd gebeuren in afstemming met de leiders/trainers van de betrokken teams. De speler blijft de wedstrijden spelen voor zijn/haar eigen team, tenzij in goed overleg anders wordt besloten. Het Talentinventarisatie-formulier wordt medio januari verspreid, en dient op uiterlijk 31 januari te worden ingeleverd bij lijncoördinatoren.

Maart: Leiders en trainers ontvangen medio maart het Teambeoordelingsformulier. Via dit formulier worden alle spelers, ongeacht niveau en potentie beoordeeld aan de hand van verschillende factoren. Deze formulieren geven een totaaloverzicht van alle spelers in alle teams en vormt het fundament voor de teamindeling van volgend seizoen. Het formulier dient op uiterlijk 15 april te worden ingeleverd bij de lijncoördinatoren.

April: In deze maand hebben de scouting en coördinatoren ruimte om spelers eventueel nog extra aan het werk te zijn en uit te nodigen voor trainingsstages.

Mei: Op basis van de aangeleverde formulieren en observaties van de scouting starten de voorbereidingen voor de indeling selectieteams, breedtesportteams en meidenteams. Dit gebeurt in overleg tussen scouting en coördinatoren, en waar nodig met inbreng vanuit teamleiders.

Juni: In deze maand werken we toe naar de voorlopige indeling die zal worden gepubliceerd. Daarvoor worden de volgende stappen doorlopen:

• Op 1 juni sluit de voorinschrijving voor het nieuwe seizoen. Nieuwe leden die zich aanmelden vóór deze datum hebben de zekerheid dat ze worden meegenomen in de reguliere teamindeling die in juni wordt bekend gemaakt; nieuwe leden die zich aanmelden ná deze datum kunnen gewoon voetballen bij VV Bennekom, maar worden normaliter pas eind augustus ingedeeld in een team.

• Op 15 juni sluit de overschrijfmogelijkheid bij de KNVB. Eventuele spelers die van andere clubs willen overkomen, moeten voor deze datum zijn

overgeschreven. Op deze datum is ook de voorlopige indeling van de selectieteams gereed. Deze wordt, vertrouwelijk, gedeeld met de coördinatoren, zodat zij de puntjes op de i kunnen zetten bij het indelen van de breedtesport- en meidenteams.

• Tussen 19 en 25 juni vindt de indelingsvergadering plaats voor de breedtesport- en meidenteams. Op deze avond presenteren de coördinatoren de voorlopige indeling aan de oude en nieuwe leiders/trainers. Zij controleren de indeling op vergissingen en onlogische keuzes en kunnen op deze avond voorstellen doen voor wijzigingen op individueel niveau. Er worden geen

complete teams meer overhoop gehaald, maar individuele verschuivingen zijn nog mogelijk.

• Op uiterlijk de laatste maandag van juni wordt de voorlopige teamindeling op de website van VV Bennekom geplaatst. De ervaring leert dat spelers, trainers en teams gebaat zijn bij duidelijkheid en transparantie. Om die reden streeft de club er naar om de gepubliceerde indeling daarna zoveel mogelijk intact te laten, en geen veranderingen meer aan te brengen.

Juli tot start competitie: Plaatsing nagekomen aanmeldingen. De ervaring leert dat er in de periode tot de start van de competitie altijd nog wel een aantal nieuwe aanmeldingen is bij de club, soms ook afmeldingen. Alle nieuwe aanmeldingen worden gedurende deze periode verzameld, en ca 1 week voorafgaand aan de competitiestart ingedeeld (al dan niet na een proeftraining met de eigen

leeftijdscategorie). Daarna is de indeling voor het seizoen definitief.

Periode rond start competitie: Startbijeenkomst voor verschillende leeftijdscategorieën.

Na start competitie: Aanmeldingen na de start van de competitie worden niet direct in een team ingedeeld, maar op een wachtlijst geplaatst en in de gelegenheid gesteld om tot de winterstop tegen gereduceerd tarief mee te trainen met de voetbalacademie. Begin januari worden de aanmeldingen geïnventariseerd en bij voldoende plek ingedeeld in de teams. Daarbij wordt rekening gehouden met de speelsterkte van een speler en het moment van aanmelden. Zo er vanuit een team dringend behoefte is aan versterking, dan kan een nieuwe speler op initiatief van de technische commissie / coördinator versneld worden ingedeeld.

Erik van de Pol (Wedstrijdsecretariaat)
Rik Gerritsen (Hoofd Jeugdopleidingen)
Henco Hendriksen (Procesbewaker indelingsproces)
Stefan Aarninkhof (Hoofd Lijncoordinator)

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!