Proces teamindeling 2022

Proces teamindeling 2022

Proces teamindeling 2022

Na twee jaar Corona komt de competitie met horten en stoten weer op gang. Er wordt weer gevoetbald, en dat geeft een boel leven op het sportpart. Enkele teams staan wekelijks op het veld, maar er zijn toch ook een boel teams die bijna wekelijks te maken hebben met afgelastingen en nog nauwelijks aan spelen toe zijn gekomen. Voor die laatste groep valt het niet altijd mee om enthousiast te blijven. We hebben enorm veel waardering voor alle trainers en spelers die week in week uit hun uiterste best doen om de moed erin te houden en te blijven genieten van het spelletje waar we met z’n allen zo dol op zijn.

Wij gaan mee in dat optimisme, in de vaste overtuiging dat er komend seizoen een normale competitie gedraaid kan worden. Daarmee werpt de teamindeling voor het

seizoen 2022-2023 zijn schaduw voorzichtig vooruit. Zoals de vlag er nu bij hangt lijkt het erop dat we komend voorjaar het normale proces kunnen doorlopen, om op die manier tot een goede en breed gedragen indeling te komen. We doen onze uiterste best het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken en volgen daarbij een heldere lijn. Deze lijn staat hieronder beschreven.

Wie doen de teamindeling?

1. Selectie teams: Deze indeling wordt gedaan door de scoutingcommissie. 2. Breedtesport teams en alle andere teams: Dit wordt gedaan door de

lijncoördinatoren in overleg met scouting, en met inbreng vanuit de leiders.

Wat is de teamgrootte?

Per leeftijdsklasse zijn er verschillende uitgangspunten voor teamgroottes. Uiteraard heeft dat te maken met het aantal spelers, maar ook met de ervaring dat er in hogere leeftijdsklasse meer blessures en afwezigheid is. Onderstaand zijn de richtlijnen waarbinnen de coördinatoren de indelingen doen.

Leeftijdsklasse Minimum Maximum

O19

14 17
017 14 17
O16 14 17
O15 14 16
014 14 16
O13 13 15
O12 9 11
O11 9 11
O10 7 9
O9 7 9
O8 7 9
FIFA/Bambino NVT NVT

 

De aantallen zijn identiek voor jongens- en meidenteams, afwijken van de richtlijnen zal alleen in overleg met leider(s) gebeuren. Vanwege het lagere aantal speelsters in de meidenafdeling is de flexibiliteit om te schuiven vaak minder groot, waardoor afwijkingen van de richtlijnen hierboven daar relatief vaker aan de orde zullen zijn.

Tijdpad teamindeling

Maart 2022: Leiders en trainers ontvangen het beoordelingsformulier met het verzoek deze uiterlijk 15 april in te leveren bij de coördinator van hun leeftijdscategorie. Via het beoordelingsformulier kunnen leiders/trainers ook aangeven of zij een speler geschikt achten om op een hoger niveau te gaan spelen (talent inventarisatie). Dit helpt scouting bij het in kaart brengen van de kids die het niveau van hun eigen team ontstijgen. Scouting gaat met die lijst aan de slag en bezoekt wedstrijden om spelers gericht te bekijken. Op basis hiervan kunnen spelers uitgenodigd worden voor een trainingsstage van enkele weken bij een hoger team.

April/Mei 2021: Uitnodiging trainingsstages op basis van feedback uit beoordelingsformulieren en eigen observaties van scouting.

Mei 2021: Voorbereiding indeling selectieteams en breedtesportteams, via overleg tussen scouting en coördinatoren, en waar nodig met inbreng vanuit teamleiders.

1 juni 2021: Sluiting voorinschrijving voor seizoen 2022-2023. Nieuwe leden die zich aanmelden vóór deze datum hebben de zekerheid dat ze worden meegenomen in de reguliere teamindeling die in juni wordt bekend gemaakt; nieuwe leden die zich aanmelden ná deze datum kunnen gewoon voetballen bij VV Bennekom, maar worden normaliter pas eind augustus ingedeeld in een team.

2 juni – 15 juni 2022: Afronden voorlopige indeling selectieteams en breedtesport teams, inclusief suggestie voor beoogde leiders en trainers. Waar nodig/gewenst vindt afstemming plaats tussen coördinatoren en scouting.

15 juni 2022: Sluiten overschrijving KNVB

16 juni 2022: Indelingsvergadering breedteteams. Op deze avond presenteren de lijncoördinatoren de concept indeling aan oude en nieuwe leiders voor een controle op vergissingen en onlogische keuzes. Het geraamte van de indeling blijft normaliter overeind, op het niveau van individuen zijn echter nog wel degelijk verschuivingen mogelijk.

21 juni 2022: Publicatie van teamindeling 2022-2023 op de website van VV Bennekom. De ervaring leert dat spelers, trainers en teams gebaat zijn bij duidelijkheid en transparantie. Om die reden streeft de club er naar om de gepubliceerde indeling zoveel mogelijk intact te laten, en geen veranderingen meer aan te brengen. Tegelijkertijd blijft de Corona situatie tot op zekere hoogte onvoorspelbaar. Mochten zich onverhoopt nieuwe onzekerheden aandienen, dan nemen we de vrijheid de indeling van 21 juni 2022 te publiceren als voorlopige indeling met de mogelijkheid alsnog wijzigingen aan te brengen tot 1 week voor de start van de competitie.

21 juni start competitie: Plaatsing nagekomen aanmeldingen. De ervaring leert dat er in de periode tot de start van de competitie altijd nog wel een aantal nieuwe aanmeldingen is bij de club, soms ook afmeldingen. Alle nieuwe aanmeldingen worden gedurende deze periode verzameld, en ca 1 week voorafgaand aan de competitiestart ingedeeld (al dan niet na een proeftraining met de eigen leeftijdscategorie). Daarna is de indeling voor het seizoen 2022-2023 definitief.

Periode rond start competitie: Startbijeenkomst voor verschillende leeftijdscategorieën.

Na start competitie: Aanmeldingen na de start van de competitie worden niet direct in een team ingedeeld, maar op een wachtlijst geplaatst en in de gelegenheid gesteld om tot de winterstop tegen gereduceerd tarief mee te trainen met de voetbalacademie. Begin januari worden de aanmeldingen geïnventariseerd en bij voldoende plek ingedeeld in de teams. Daarbij wordt rekening gehouden met de speelsterkte van een speler en het moment van aanmelden. Zo er vanuit een team dringend behoefte is aan versterking, dan kan een nieuwe speler op initiatief van de TC/coördinator versneld worden ingedeeld.

Bennekom, 21 maart 2022

Erik van de Pol (Wedstrijdsecretariaat)
Rik Gerritsen (Hoofd Jeugdopleidingen)
Stefan Aarninkhof (Hoofd Lijncoordinator)

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!