Proces teamindeling 2021

Proces teamindeling 2021

 

Wie had kunnen bedenken dat we een jaar na de uitbraak van het Corona virus nog steeds geen normale competitie kunnen spelen? Wij niet in ieder geval. Toch prijzen we ons gelukkig dat in elk geval de jeugdteams vrijwel het gehele jaar door hebben kunnen trainen en onderlinge wedstrijden hebben kunnen spelen. Een welkome afleiding in deze dorre Corona tijden.

 

Maar we blijven natuurlijk ook optimistisch, in de vaste overtuiging dat er komend seizoen weer normaal gevoetbald kan worden. Daarmee werpt de teamindeling voor het seizoen 2021-2022 zijn schaduw voorzichtig vooruit. Ondanks de beperkingen willen we daarvoor het normale proces doorlopen, om op die manier tot een goede en breed gedragen indeling te komen. We doen onze uiterste best het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken en volgen daarbij een heldere lijn. Deze lijn staat hieronder beschreven.

Wie doen de teamindeling?

  1. Selectie teams: Deze indeling wordt gedaan door de scoutingcommissie.
  2. Breedtesport teams en alle andere teams: Dit wordt gedaan door de lijncoördinatoren in overleg met scouting, en met inbreng vanuit de leiders.

Wat is de teamgrootte?

Per leeftijdsklasse zijn er verschillende uitgangspunten voor teamgroottes. Uiteraard heeft dat te maken met het aantal spelers, maar ook met de ervaring dat er in hogere leeftijdsklasse meer blessures en afwezigheid is. Onderstaand zijn de richtlijnen waarbinnen de coördinatoren de indelingen doen.

 

Leeftijdsklasse

Minimum

Maximum

O19

14

17

O17

14

17

O16

14

17

O15

14

16

O14

14

16

O13

13

15

O12

9

11

O11

9

11

O10

7

9

O9

7

9

O8

7

9

FIFA/Bambino

Nvt

nvt

 

De aantallen zijn identiek voor jongens- en meidenteams, afwijken van de richtlijnen zal alleen in overleg met leider(s) gebeuren. Vanwege het lagere aantal speelsters in de meidenafdeling is de flexibiliteit om te schuiven vaak minder groot, waardoor afwijkingen van de richtlijnen hierboven daar relatief vaker aan de orde zullen zijn.

 

Tijdpad teamindeling

Februari: Leiders ontvangen talent inventarisatie formulier en sturen die via de coördinator terug naar scouting. Het formulier is bedoeld om scouting te helpen bij het in kaart brengen van de kids die het niveau van hun eigen team ontstijgen. Scouting gaat met die lijst aan de slag en bezoekt wedstrijden om spelers gericht te bekijken, vaak meer dan 1 keer. Op basis hiervan kunnen spelers uitgenodigd worden voor een trainingsstage van enkele weken bij een hoger team.

April/Mei 2021: Uitnodiging trainingsstages op basis van feedback uit talent inventarisatie formulieren en eigen observaties van scouting.

April/mei 2021: Leiders en trainers ontvangen het meer uitgebreide beoordelingsformulier met het verzoek om deze uiterlijk 1 mei in te leveren bij de coördinator. Deze formulieren worden gebruikt bij het opstellen van de concept teamindeling. De coördinator maakt een overzicht per leeftijdsklasse en levert dat aan bij de hoofdlijncoördinator. Deze bundelt de inbreng vanuit verschillende categorieën en verspreidt deze onder de coördinatoren.

Mei 2021: Voorbereiding indeling selectieteams en breedtesportteams, via overleg tussen scouting en coördinatoren, en waar nodig met inbreng vanuit teamleiders.

1 juni 2021: Sluiting voorinschrijving voor seizoen 2021-2022. Nieuwe leden die zich aanmelden vóór deze datum hebben de zekerheid dat ze worden meegenomen in de reguliere teamindeling die in juni wordt bekend gemaakt; nieuwe leden die zich aanmelden ná deze datum kunnen gewoon voetballen bij VV Bennekom, maar worden normaliter pas eind augustus ingedeeld in een team.

2 juni – 15 juni 2021: Afronden voorlopige indeling selectieteams en breedtesport teams, inclusief suggestie voor beoogde leiders en trainers. Waar nodig/gewenst vindt afstemming plaats tussen coördinatoren en scouting.

15 juni 2021: Sluiten overschrijving KNVB

16 juni 2021: Indelingsvergadering breedteteams. Op deze avond presenteren de lijncoördinatoren de concept indeling aan oude en nieuwe leiders voor een controle op vergissingen en onlogische keuzes. Het geraamte van de indeling blijft normaliter overeind, op het niveau van individuen zijn echter nog wel degelijk verschuivingen mogelijk.

20 juni 2021: Publicatie van voorlopige teamindeling 2021-2022 op de website van VV Bennekom. Vanwege de Corona crisis en alle onzekerheden die daarmee gemoeid zijn betreft dit slechts een voorlopige teamindeling; vanuit de club kunnen tot 1 week voor de start van de competitie nog wijzigingen aangebracht worden.

21 juni – start competitie: Plaatsing nagekomen aanmeldingen. De ervaring leert dat er in de periode tot de start van de competitie altijd nog wel een aantal nieuwe aanmeldingen is bij de club, soms ook afmeldingen. De Corona situatie brengt dit jaar extra onzekerheden met zich mee. Alle nieuwe aanmeldingen worden gedurende deze periode verzameld, en ca 1 week voorafgaand aan de competitiestart ingedeeld (al dan niet na een proeftraining met de eigen leeftijdscategorie). Daarna is de indeling voor het seizoen 2021-2022 definitief.

 

Periode rond start competitie: Startbijeenkomst voor verschillende leeftijdscategorieën.

Na start competitie: Aanmeldingen na de start van de competitie worden niet direct in een team ingedeeld, maar op een wachtlijst geplaatst en in de gelegenheid gesteld om tot de winterstop tegen gereduceerd tarief mee te trainen met de voetbalacademie. Begin januari worden de aanmeldingen geïnventariseerd en bij voldoende plek ingedeeld in de teams. Daarbij wordt rekening gehouden met de speelsterkte van een speler en het moment van aanmelden. Zo er vanuit een team dringend behoefte is aan versterking, dan kan een nieuwe speler op initiatief van de TC/coördinator versneld worden ingedeeld.  

 

Bennekom, 21 maart 2021

 

Erik van de Pol (Wedstrijdsecretariaat)

Rik Gerritsen (Hoofd Jeugdopleidingen)

Stefan Aarninkhof (Hoofd Lijncoordinator)

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!