vv Bennekom - ALV

Betreft: Agenda + vergaderstukken ALV dd. 24-06-2021 beschikbaar

 

Beste leden van VV Bennekom,

 

Graag laten we jullie weten dat de agenda en vergaderstukken voor de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering (ALV) beschikbaar zijn op onze website (onder Club / Algemeen / Bestuur VV Bennekom / ALV). De ALV vindt plaats op donderdag 24 juni a.s., aanvang 19:30 uur. Zo er voorafgaand aan de vergadering reeds vragen zijn over de financiële stukken, dan is het mogelijk om die uiterlijk 22 juni in te dienen per email aan penningmeester@vvbennekom.nl.

 

Met de toename van het aantal mensen dat gevaccineerd is en de snelle afvlakking van de derde golf worden de Corona maatregelen gelukkig in snel tempo versoepeld. Tegen deze achtergrond achten we het als bestuur verantwoord om de ALV live (dus op het sportpark) te laten plaats vinden. Afhankelijk van de opkomst zal dat in de kantine gebeuren, of buiten in de tent op het voorplein.

 

We zien uit naar een goed overleg en een mooie opkomst op 24 juni.

 

Bestuur VV Bennekom

 

 ALV 24-06-2021

►  pdf.png  ALV Agenda 24-06-2021.pdf

►  pdf.png  Notulen ALV d.d. 12-01-2021 geanominiseerd.pdf

►  pdf.png  Akte Statutenwijziging Voetbalvereniging Bennekom.pdf

  pdf.png  Begroting vv Bennekom (seizoen '21-'22 tbv ALV 24/06/2021).pdf

  pdf.png  Presentatie VVB - Bjorn en Thomas.pdf

 

( historisch; ALV 12-01-2021 ) 

►  pdf.png  ALV Agenda 12-01-2021.pdf

►  pdf.png  Notulen ALV d.d. 18-11-2019 geanominiseerd.pdf

►  pdf.png  Toelichting Jaarrekening 2019-2020.pdf

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!