VV Bennekom - Contributie - VV Bennekom

VV Bennekom - Contributie

VV Bennekom - Contributie

Contributie seizoen 2023-2024

De contributie wordt gebruikt om kosten te dekken als huur van de velden, elektra, gas, verzekeringen, uitgifte/ inname materialen, schoonmaak & beheer kleedkamers en accommodatie, kosten lidmaatschap KNVB en allerhande gemeentelijke heffingen en andere belastingzaken en is inclusief het gebruik ban het voetbaltenue dat aangeboden wordt door de Voetbalvereniging Bennekom. 

Dit resulteer in de onderstaande bedragen:

Categorie Sub-Categorie Per jaar
Senioren actief   € 355,91
35+  competitie € 202,51
Jeugd Bambino's en FIFA league € 100,00
  t/m 11 jaar  € 291,94
  12 t/m 17 jaar € 324,50
     
Niet spelende leden   € 165,66
35+  alleen trainend € 165,66
65+    € 69,69
     
Vrijwilligerslid   € 32,56

 

1) Het vrijwilligerslidmaatschap geldt voor actieve vrijwilligers die op verzoek van de vereniging  een relevante taak uitoefenen en geen spelend lid zijn. Om als vrijwilligers lid geregistreerd te worden moet door de persoon in kwestie zèlf een aanvraag worden ingediend met vermelding van de op dat moment relevante vrijwilligerstaken.

Inschrijfgeld

Vrijwilligers betalen geen inschrijfgeld, jeugdleden betalen eenmalig € 25,00 en senioren betalen eenmalig € 50,00 .

Betalingen

Betaling verloopt altijd via automatische incasso per jaar, kwartaal of maand. Leden ondertekenen hiervoor een machtiging formulier. Hierin machtigen zij de verenging ook voor de inning van KNVB boetes.

Er worden administratiekosten van ad. € 2,50 berekend wanneer de automatische incasso niet lukt.
Bij niet automatische incasso worden hier administratiekosten van € 0,80 per keer berekend.

Betalingsachterstand

Bij niet betalen volgen er eerst betalingsherinneringen en aanmaningen. Hierin wordt ook de mogelijkheid geboden aan te geven als er iets speciaals aan de hand is. Na drie betaalverzoeken wordt de vordering uit handen gegeven aan een gerechtsdeurwaarder, waarbij de corresponderende incassokosten in rekening gebracht worden. Kunt u vanwege omstandigheden niet betalen meldt u zich dan bij contributie@vvbennekom.nl voor het maken van betalingsafspraken.

Opzeggen

Het contributie jaar loopt  van 1 juli  t/m 30 juni, en is per kwartaal opzegbaar. Het is dan ook zaak om tijdig voor een aankomend seizoen op te zeggen. Doe dit altijd voor 1 juli voor het volgende contributie jaar.
Opzegdata in het seizoen:
voor 1 oktober - einde lidmaatschap 31 december
voor 1 januari  - einde lidmaatschap 31 maart
voor 1 juli - einde lidmaatschap 30 juni 

Opzeggen verloopt altijd schriftelijk via de ledenadministratie (ledensecretariaat@vvbennekom.nl).

Met gegronde redenen is het mogelijk je lidmaatschap om te zetten naar niet spelend lid, dit dient schriftelijk te gebeuren via: ledensecretariaat@vvbennekom.nl

Kledinglijn

Voetbalvereniging Bennekom heeft een kledinglijn voor de gehele vereniging. Dat betekent dat u niet zelf meer voor een voetbaltenue hoeft te zorgen. Dat wordt u aangeboden door de vereniging. Uw bijdrage daarvoor is verwerkt in de contributie.

Protocol contributieachterstand spelende leden

Om duidelijkheid te verschaffen bij spelers die een contributie achterstand hebben heeft het bestuur  een protocol opgesteld welke vanaf nu wordt gehanteerd binnen VV Bennekom. Een achterstand in de contributie is altijd mogelijk, maar dient zo snel mogelijk ingelopen te worden. Dit is een verantwoordelijkheid van de speler zelf. Afgelopen jaren was er geen duidelijk beleid en werden er geen goede afspraken gemaakt. Nu is duidelijk waar iedereen aan toe is.

We hebben vooral te maken met een kwartaalinning van de contributie. Wordt een achterstand opgelopen in de contributie dient deze in het kwartaal erop zelf te worden betaald. Dit moet gebeuren voor de volgende kwartaalinning. Is dit niet gebeurd, dan wordt er door het bestuur een officiele waarschuwing uitgedeeld. Deze waarschuwing houdt in dat de achterstand moet worden voldaan voor de daaropvolgende kwartaalinning. Is dit niet gebeurd, dan wordt een speelverbod opgelegd door het bestuur en zal de desbetreffende leider in kennis worden gesteld.

In  samenvatting:

-Heb je een contributieachterstand moet je deze betalen voor de volgende kwartaalinning.
-Bij niet tijdige betaling van de achterstand wordt een waarschuwing uitgereikt.
-Wordt ook voor de daaropvolgende kwartaalinning de achterstand niet betaald, dan wordt een speelverbod opgelegd door het bestuur en de leider in kennis gesteld.

De achterstand kan door dit protocol niet verder oplopen dan drie kwartalen.

( contributie's onder voorbehoud van fouten )

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!